MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een vaak gebruikte term, terwijl veel onderneming er slechts beperkte consequenties aan verbinden.

Binnen Peereboom proberen wij echter de economische prestaties in balans te brengen met de duurzame en sociale prestaties, wat wij heel belangrijk vinden in relatie tot onze branche.

Puntsgewijs een aantal voorbeelden van de door ons gestelde verantwoordelijkheden:

  • Zeer grote focus op product innovatie om de hulpvraag van cliënten te verlichten.
  • Lange termijn focus in de onderneming om onze cliënten langdurig te kunnen ondersteunen.
  • De economische rol van de onderneming is ingebed in een economisch maatschappelijke verantwoordelijkheid om doelmatig te handelen.
  • Een sociale benadering van mensen die een directe of indirecte relatie hebben met onze onderneming, om deze ook naast onze economische doelstellingen te ondersteunen of te ontwikkelen.
  • Duurzame innovatie gericht op recycling (Cradle to Cradle) vanaf productdesign fase tot productie.
  • Faciliteiten creëren om hergebruik te vereenvoudigen en milieuvriendelijk uit te voeren.
  • Het gebruik van duurzame materialen en productie processen.